De Fikss Project

aanpak

1. Voorbereiding op project

Een succesvol project begint bij een goede voorbereiding. Om te bepalen welke winst er te behalen is met de implementatie van de AFAS best practice, is het belangrijk om te weten wat je vertrekpunt is. Samen zorgen we er voor dat jouw organisatie zo goed mogelijk voorbereid is en dat de projectorganisatie weet wat er tijdens het project verwacht wordt. We stellen duidelijke doelen vast die we met het project gaan behalen. 

2. Inrichting interne processen & software

In deze fase is het belangrijk dat iedereen weet wat hij/zij moet doen en waar we staan in het project. Wij begeleiden hierbij en geven vanuit onze ervaring structuur aan het project. Tijdens de inrichting bereiden we samen ook de organisatie voor op de veranderingen die we door gaan voeren. Ook bereiden we samen de livegang voor en zorgen we voor een stappenplan voor de laatste weken van het project.

3. Testen van de software

In deze fase testen we zowel de werking van de software en laten we gebruikers beoordelen of ze hun werkzaamheden kunnen uitvoeren met de software.

4. Software in gebruik nemen

De organisatie opleiden en klaarmaken voor de livegang. Dat is wat we in deze fase samen doen. Door het opgestelde stappenplan weet iedereen precies op welk moment de acties uitgevoerd moeten worden. Zodra alle stappen zijn doorlopen staan we in deze fase ook stil bij het behaalde succes!

5. Succesvol beheren van de software

Vanaf het moment dat de organisatie werkt met het systeem beginnen ook de nieuwe mogelijkheden duidelijk te worden. Samen borgen we dat de beheerorganisatie in staat is om AFAS door te ontwikkelen met de organisatie.